Un libro bastante completo sobre os diferentes sistemas de saneamento ecolóxico no mundo. Explica cómo facer que funcionen ben, que sexan hixiénicos e mais. 

O obxectivo desta guía é ofrecer información para o estado español sobre a tecnoloxía disponible dos baños secos e mostrar cómo funciona este sistema.

O ariete hidráulico ofrece un xeito de bombear auga utilizando só a enerxía do movemento da propia auga. Como non bombea mais que unha parte do caudal inicial, paréceme especialmente axeitado para Galiza, ou polo menos para os lugares con moita auga. Este artigo do "Super", explica cómo construilo.